Kể tên các nguồn năng lượng sạch hiện đang được sử dụng ở nước ta

Bình chọn:
3.6 trên 26 phiếu

Kể tên các nguồn năng lượng sạch hiện đang được sử dụng ở nước ta

Kể tên các nguồn năng lượng sạch hiện đang được sử dụng ở nước ta.

Trả lời:

Các nguồn năng lượng sạch hiện đang được sử dụng ở nước ta hiện nay là: 

+ năng lượng mặt trời

+ năng lượng nước

+ năng lượng gió

Các bài liên quan