Hãy chỉ ra nơi đẻ trứng (có trong cột B) của mỗi con vật (có trong cột A)

Bình chọn:
4 trên 12 phiếu

Hãy chỉ ra nơi đẻ trứng (có trong cột B) của mỗi con vật (có trong cột A)

Hãy chỉ ra nơi đẻ trứng (có trong cột B) của mỗi con vật (có trong cột A)

Trả lời:

+ Gián đẻ trứng vào tủ,

+ bướm đẻ trứng vào cây bắp cải,

+ ếch đẻ trứng dưới ao hồ,

+ muỗi đẻ trứng vào chum, vại đựng nước,

+ chim đẻ trứng vào tổ trên cành cây.

Các bài liên quan