Hãy nói tên các giai đoạn còn thiếu trong quá trình phát triển của mỗi con vật dưới đây

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Hãy nói tên các giai đoạn còn thiếu trong quá trình phát triển của mỗi con vật dưới đây

Hãy nói tên các giai đoạn còn thiếu trong quá trình phát triển của mỗi con vật dưới đây

Trả lời:

a) Nhộng

b) Trứng

c) Sâu

Các bài liên quan