Muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết có tên là gì ?

Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

Muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết có tên là gì ?

Muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết có tên là gì ? 

Trả lời:

a) Muỗi a-nô-phen.                            b) Muỗi vằn.

Chọn b: muỗi vằn

Các bài liên quan