Bọ gậy muỗi vằn thường sống ở đâu ?

Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Bọ gậy muỗi vằn thường sống ở đâu ?

Bọ gậy muỗi vằn thường sống ở đâu ?

a) Ao tù, nước đọng. 

b) Các chum, vại, 

Trả lời:

Chọn b: các chum, vại

Các bài liên quan