Tại sao bệnh nhân sốt xuất huyết phải nằm màn cả ban ngày ?

Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

Tại sao bệnh nhân sốt xuất huyết phải nằm màn cả ban ngày ?

Tại sao bệnh nhân sốt xuất huyết phải nằm màn cả ban ngày ?

a) Để tránh bị gió.

b) Để tránh bị muỗi vằn đốt.

Trả lời:

Chọn B: Để tránh bị muỗi vằn đốt

Các bài liên quan