Tác nhân gây ra bệnh sốt xuất huyết là gì ?

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Tác nhân gây ra bệnh sốt xuất huyết là gì ?

Tác nhân gây ra bệnh sốt xuất huyết là gì ? 

a) Vi khuẩn.                                       b) Vi-rút.

Trả lời:

Chọn b: Vi-rút

Các bài liên quan