Muỗi vằn sống ở đâu ?

Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Muỗi vằn sống ở đâu ?

Muỗi vằn sống ở đâu ?

a) Trong nhà. 

b) Ngoài bụi rậm.

Trả lời:

Chọn a: Trong nhà

Các bài liên quan