Một số vấn đề về kinh tế của Châu Phi


Mặc dù có nguồn tài nguyên

Mặc dù có nguồn tài nguyên khá phong phú song đa số các nước châu Phi là những nước nghèo, kinh tế kém phát triển. Đó là hậu quả sự thống trị nhiều thế kỉ qua của chủ nghĩa thực dân. Mặt khác, các cuộc xung đột sắc tộc, sự yếu kém trong quản lí đất nước của nhiều quốc gia châu Phi non trẻ, trình độ dân trí thấp,… cũng hạn chế nhiều đến sự phát triển của châu lục

Nền kinh tế của châu ohi hiện đang phát triển theo chiều hướng tích cực tốc độ tăng trưởng GDP tương đối cao trong thập niên vừa qua.

>>>>> Khai giảng Luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia 2018 - Tất cả các môn bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu