Một số vấn đề về dân cư và xã hội của Châu Phi


Một số chỉ số về dân số - năm 2005

Bảng 5.1. Một số chỉ số về dân số - năm 2005

Châu lục-Nhóm nước

Tỉ suất sinh thô

Tỉ suất tử thô

Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên (%)

Tuổi thọ trung bình (tuổi)

Châu phi

38

15

2,3

52

Nhóm nước đang phát triển

24

8

1,6

65

Nhóm nước phát triển

11

10

0,1

76

Thế giới

21

9

1,2

67

 


Do có tỉ suất gia tăng dần số tự nhiên cao nên dân số châu phi tăng rất nhanh. Tuổi thọ trung bình của người dân châu phi thấp.

Châu phi chỉ chiếm gần 14% dân số thế giới nhưng tập trung hơn 2/3 tổng số người bị nhiễm HIV trên toàn thế giới

Các cuộc cung đột tại Bờ Biển Ngà (Cốt-Đi-Voa), Công-gô, Xu-đăng, đã bị cướp đi sinh mạng của hàng triệu người.

Trình độ dân trí thấp, nhiều hủ tục chưa được xóa bỏ, xung đột sắc tộc, đói nghèo, bệnh tật đã và đàn đe dọa cuộc sống của hàng trăm triệu người châu phi là những thách thức lớn đối với châu lục này.

Chỉ số HDI của châu Phi và thế giới năm 2003

- Đạt trên 0,7: 3 quốc gia (An-giê-ri, Tuy-ni-di, Cap Ve)

- Từ 0,5 đến 0,7: 13 quốc gia (Ai Cập, Nam Phi, Ga-na,..

- Dưới 0,5: 28 quốc gia (Bu-run-đi, Ma-la-uy, Cốt-Đi-voa,…)

- Thế giới: 0,741

Các nước nghèo ở châu phi đang nhận được sự giúp đỡ của nhiều tổ chức về y tế, giáo dục, lương thực trên thế giới thông qua các dự án chống đói nghèo, bệnh tật. Nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam đã gửi chuyên gia sang giảng dạy và tư vấn kĩ thuật cho một số nước châu phi.

Đã có lời giải Sách bài tập Địa lý lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu