Bài 2 trang 23 sgk địa lý 11


Dựa vào bảng dưới đây

2. Dựa vào bảng dưới đây, nhận xét về sự thay đổi tỉ lệ dân số châu Phi so với các châu lục khác.

Trả lời:

-      Tỉ lệ dân số châu Phi liên tục tăng

-      Tỉ lệ dân số châu Âu giảm liên tục

-      Tỉ lệ dân số châu Đại Dương không biến đổi

Tỉ lệ dân số châu Á, châu Mĩ có biến động nhưng không nhiều

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu