Lý thuyết về tính chu vi, diện tích một số hình


Hình chữ nhật.

Hình chữ nhật

P = (a + b) x 2

S = a x b

Hình tam giác

S = 

Hình vuông

P = a x 4

S = a x a

Hình thang

S = 

Hình bình hành

S = a x h

Hình thoi

S = 

Hình tròn

C = r x 2 x 3,14

S = r x r x 3,14

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan