Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy hôm nay 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Chỉ còn: 08:58:26

Lý thuyết về mét khối


a) Mét khối.Để đo thể tích người ta còn dùng đơn vị mét khối.

a) Mét khối

Để đo thể tích người ta còn dùng đơn vị mét khối.

- Mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1m.

Mét khối viết tắt là m3 .

- Hình lập phương cạnh 1m gồm 1000 hình lập phương cạnh 1dm.

Ta có: 1m3 = 1000dm3 

1m3 = 1 000 000 cm3 (= 100 x 100 x 100)

b) Nhận xét:

- Mỗi đơn vị đo thể tích gấp 1000 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.

- Mỗi đơn vị đo thể tích bằng  đơn vị lớn hơn tiếp liền.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay