Luyện tập Bài 1 trang 88 SGK toán 5.


Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là a và chiều cao là h.

Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là a và chiều cao là h:

a) a = 30,5 dm và h là 12dm

b) a = 16dm và h = 5,3 m.

Bài giải

a) Diện tích =  = 183 dm2 .

b) Đổi 5,3m = 53 dm

Diện tích = = 424 dm2 .