Luyện tập Bài 1 trang 88 SGK toán 5.


Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là a và chiều cao là h.

Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là a và chiều cao là h:

a) a = 30,5 dm và h là 12dm

b) a = 16dm và h = 5,3 m.

Bài giải

a) Diện tích =  = 183 m2 .

b) Đổi 5,3m = 53 dm

Diện tích = = 424 dm2 .

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan