Luyện tập Bài 1 trang 88 SGK toán 5.

Bình chọn:
4.1 trên 128 phiếu

Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là a và chiều cao là h.

Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là a và chiều cao là h:

a) a = 30,5 dm và h là 12dm

b) a = 16dm và h = 5,3 m.

Bài giải

a) Diện tích =\({{30,5 \times 12} \over 2} = 183d{m^2}\)

b) Đổi 5,3m = 53 dm

Diện tích =\({{16 \times 53} \over 2} = 424d{m^2}\)

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan