Câu 9 trang 203 SGK Vật lí 11


Mắt của một người có điểm cực viễn Cv cách mắt 50cm.

Mắt của một người có điểm cực viễn Cv cách mắt 50cm.

a) Mắt người này bị tật gì?

- Mắt người này bị tật cận thị vì OCv = 50cm tức là người ây không thể nhìn rõ nhừng vật ở xa quá 50cm.

 

b) Muốn nhìn thấy vật ở vô cực không điều tiết người đó phải đeo kính có độ tụ bao nhiêu? (kính đeo sát mắt).

- Muốn nhìn thấy vật ở vô cực khống điều tiết, người đó phải đeo kính có độ tụ (hay tiêu cự cho ảnh một vật ở xa vô cùng qua kính là ảnh ảo hiện ở điểm cực viễn

 

c) Điểm Cc cách mắt 10cm, khi đeo kính mắt nhìn thấy điểm gần nhất cách mắt bao nhiêu? (kính sát mắt).

 Muốn nhìn thấy vật ở vô cực không điều tiết người đó phải đeo kính có độ tụ: Ta có: d = oo => f = d' = -50cm = 0,5m Đô tu: D = 1/f = (-1)/0,5 = -2dp

 

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu