Bài 2 trang 203 sgk vật lý 11


Trình bày các hoạt động và các đặc điểm sau của mắt:

Bài 2. Trình bày các hoạt động và các đặc điểm sau của mắt:

- Điều tiết;

- Điểm cực cận;

- Điểm cực viễn;

- Khoảng nhìn rõ.

Hướng dẫn giải:

Học sinh tự giải. 

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan