Bài 3 trang 203 sgk vật lý 11


Nêu đặc điểm và cách khắc phục đối với:

Bài 3. Nêu đặc điểm và cách khắc phục đối với:

- Mắt cận;

- Mắt viễn;

- Mắt lão.

Có phải người lớn tuổi bị viễn thị không? Giải thích.

Hướng dẫn giải:

Học sinh tự giải.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan