Bài 4 trang 203 sgk vật lý 11


Năng suất phân li của mắt là gì ?

Bài 4. Năng suất phân li của mắt là gì ?

Hướng dẫn giải:

Năng suất phân li của mắt là góc trông nhỏ nhất αmin khi nhìn đoạn A,B mà mắt còn có thể phân biệt dược hai điểm A, B. Năng suất phân li thay đổi tuy theo từng người nhưng giá trị trung bình là: € = 1' = 310-4 rad.


>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu