C6 trang 71 sgk Vật lí lớp 7


Có ba nguồn điện với số vôn ghi trên vỏ lần lượt là:

Có ba nguồn điện với số vôn ghi trên vỏ lần lượt là:

a) 1,5V;        b) 6V;     c) 12V.

và có ba vôn kế với giới hạn đo lần lượt là:

1)  20V;                 2) 5V;             3) 10V.

Hướng dẫn giải:

a) Dùng vôn kế 2) có GHĐ 5V

b) Dùng vô kế 3) có GHĐ 10V

c) Dùng vôn kế 1) có GHĐ 20V

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan