C6 trang 71 sgk Vật lí lớp 7


Có ba nguồn điện với số vôn ghi trên vỏ lần lượt là:

Có ba nguồn điện với số vôn ghi trên vỏ lần lượt là:

a) 1,5V;        b) 6V;     c) 12V.

và có ba vôn kế với giới hạn đo lần lượt là:

1)  20V;                 2) 5V;             3) 10V.

Hướng dẫn giải:

a) Dùng vôn kế 2) có GHĐ 5V

b) Dùng vô kế 3) có GHĐ 10V

c) Dùng vôn kế 1) có GHĐ 20V

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu