C4 trang 70 sgk Vật lí lớp 7


Đổi đơn vị cho các giá trị sau:

Đổi đơn  vị cho các giá trị sau:

a) 2,5V = ....mV;

b) 6kV = ....V;

c) 110V = .....kV;

d) 1200mV = .....V.

Hướng dẫn giải:

a) 2,5V = 2500mV;

b) 6kV = 6000V;

c) 110V = 0,110kV;

d) 1200mV = 1,200V.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu