C4 trang 70 sgk Vật lí lớp 7


Đổi đơn vị cho các giá trị sau:

Đổi đơn  vị cho các giá trị sau:

a) 2,5V = ....mV;

b) 6kV = ....V;

c) 110V = .....kV;

d) 1200mV = .....V.

Hướng dẫn giải:

a) 2,5V = 2500mV;

b) 6kV = 6000V;

c) 110V = 0,110kV;

d) 1200mV = 1,200V.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan