C4 trang 70 sgk Vật lí lớp 7

Bình chọn:
3.8 trên 12 phiếu

Đổi đơn vị cho các giá trị sau:

Đổi đơn  vị cho các giá trị sau:

a) 2,5V = ....mV;

b) 6kV = ....V;

c) 110V = .....kV;

d) 1200mV = .....V.

Hướng dẫn giải:

a) 2,5V = 2500mV;

b) 6kV = 6000V;

c) 110V = 0,110kV;

d) 1200mV = 1,200V.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan