C2 trang 69 sgk Vật lí lớp 7


Tìm hiểu vôn kế

Tìm hiểu vôn kế

1. Trên mặt vôn kế có ghi chữ V. Hãy nhận biết kí hiệu này ở các vôn kế trong hình 25.2a,b.

2. Trong các vôn kế ở hình 25.2, vôn kế bào dùng kim, vôn kế nào hiện số ?

3. hãy ghi đầy đủ vào bảng 1.

Hướng dẫn giải:

1.Một chôt của vôn kế có ghi dấu "+" (cực dương), chốt kia có ghi dấu "-" (cực âm).

2. Vôn kế hình 25.2a và 25.2b dùng kim. Vôn kế hình 25.2c hiện số.

3. Bảng 1

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu