C1 trang 69 sgk Vật lí lớp 7

Bình chọn:
4.5 trên 6 phiếu

hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch.

Trên mỗi nguồn điện có ghi giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch. Hãy ghi các giá trị này cho các nguồn điện dưới đây:

Pin tròn:.......V;

Acquy của xe máy: .......V;

Giữa hai lỗ của ổ lấy điện trong nhà: .......V.

Hướng dẫn giải:

- Pin tròn: 1,5V.

- Acquy của xe máy: 6V hoặc 12V.

- Giữa hai lỗ của ổ lấy điện trong nhà:220V

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan