C1 trang 69 sgk Vật lí lớp 7


hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch.

Trên mỗi nguồn điện có ghi giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch. Hãy ghi các giá trị này cho các nguồn điện dưới đây:

Pin tròn:.......V;

Acquy của xe máy: .......V;

Giữa hai lỗ của ổ lấy điện trong nhà: .......V.

Hướng dẫn giải:

- Pin tròn: 1,5V.

- Acquy của xe máy: 6V hoặc 12V.

- Giữa hai lỗ của ổ lấy điện trong nhà:220V

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu