C1 trang 69 sgk Vật lí lớp 7


hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch.

Trên mỗi nguồn điện có ghi giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch. Hãy ghi các giá trị này cho các nguồn điện dưới đây:

Pin tròn:.......V;

Acquy của xe máy: .......V;

Giữa hai lỗ của ổ lấy điện trong nhà: .......V.

Hướng dẫn giải:

- Pin tròn: 1,5V.

- Acquy của xe máy: 6V hoặc 12V.

- Giữa hai lỗ của ổ lấy điện trong nhà:220V

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan