C3 trang 70 sgk Vật lí lớp 7


Từ bảng 2, so sánh số vôn ghi

Từ bảng 2, so sánh số vôn ghi trên vỏ pin với số chỉ của vôn kế và rút ra kết luận

Hướng dẫn giải:

Số chỉ vôn kế bằng số vôn ghi trên vỏ nguồn điện.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu