C3 trang 70 sgk Vật lí lớp 7

Bình chọn:
4.2 trên 22 phiếu

Từ bảng 2, so sánh số vôn ghi

Từ bảng 2, so sánh số vôn ghi trên vỏ pin với số chỉ của vôn kế và rút ra kết luận

Hướng dẫn giải:

Số chỉ vôn kế bằng số vôn ghi trên vỏ nguồn điện.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan