Bài 94 trang 45 sgk toán 7 - tập 1


Hãy tìm các tập hợp:

Bài 94. Hãy tìm các tập hợp:

a) Q ∩ I

b) R ∩ I

Hướng dẫn giải:

a) Q ∩ I = ∅

b) R ∩ I = I

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu