Bài 91 trang 45 sgk toán 7 - tập 1


Điền chữ số thích hợp vào ô vuông:

Bài 91. Điền chữ số thích hợp vào ô vuông:

a) 

b) 

c) 

d) 

Hướng dẫn giải: 

a) -3,02 < -3,1;

b) -7,58 > -7,513;

c) -0,4854 < -0,49826;

d) -1,0765 < -1,892.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan