Bài 91 trang 45 sgk toán 7 - tập 1


Điền chữ số thích hợp vào ô vuông:

Bài 91. Điền chữ số thích hợp vào ô vuông:

a) 

b) 

c) 

d) 

Hướng dẫn giải: 

a) -3,02 < -3,1;

b) -7,58 > -7,513;

c) -0,4854 < -0,49826;

d) -1,0765 < -1,892.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan