Bài 87 trang 44 sgk toán 7 - tập 1


Điền các dấu thích hợp vào ô vuông:

Bài 87. Điền các dấu  thích hợp vào ô vuông:

 Q; 3  R; 3  I;

-2,53  Q; 0,2(35)  I;

N  ZI  R.

Hướng dẫn giải:

 Q; 3 I; 3 I

-2,53  Q; 0,2(35) I;

NZ; IR.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu