Bài 87 trang 44 sgk toán 7 - tập 1


Điền các dấu thích hợp vào ô vuông:

Bài 87. Điền các dấu  thích hợp vào ô vuông:

 Q; 3  R; 3  I;

-2,53  Q; 0,2(35)  I;

N  ZI  R.

Hướng dẫn giải:

 Q; 3 I; 3 I

-2,53  Q; 0,2(35) I;

NZ; IR.

 

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan