Bài 90 trang 45 sgk toán 7 - tập 1


Thực hiện các phép tính :

Bài 90. Thực hiện các phép tính :

a) \(\left ( \frac{9}{25} -2\cdot 18\right ):\left ( 3\frac{4}{5} +0,2\right );\)

b) \(\frac{5}{18}-1,456:\frac{7}{25}+4,5\cdot \frac{4}{5}.\)

Hướng dẫn giải:

a) \(\left ( \frac{9}{25} -2\cdot 18\right ):\left ( 3\frac{4}{5} +0,2\right )=(0,36-36):(3,8+0,2)\)

\(=-35,64:4=-8,91.\)

b) \(\frac{5}{18}-1,456:\frac{7}{25}+4,5\cdot \frac{4}{5}=\frac{5}{18}-1,456\cdot \frac{25}{7}+(4,5:5)4\)

\(=\frac{5}{18}-(1,456:7)\cdot 25+0,9\cdot 4=\frac{5}{18}-0,208\cdot 25+3,6\)

\(=\frac{5}{18}-5,2+3,6=\frac{5}{18}-1,6=\frac{5}{18}-\frac{8}{5}=\frac{-119}{90}=-1\frac{29}{90}.\)

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu