Bài 8 trang 83 sgk hoá học 10


Bài 8. Cần bao nhiêu gam đồng để khử hoàn toàn lượng ion bạc

Bài 8. Cần bao nhiêu gam đồng để khử hoàn toàn lượng ion bạc có trong 85 ml dung dịch AgNO3 0,15M ?

LỜI GIẢI

\( n_{AgNO_{3}}\) = \( \frac{0,15.85}{1000}\) = 0,01275 mol

Phương trình hoá học của phản ứng :

Cu + 2AgNO3 -> Cu(NO3)2 + 2Ag

1mol  2mol

x mol ← 0,01275 mol

x = \( \frac{0,01275}{2}\) =  0,006375 mol

mCu tham gia phản ứng : 0,006375 X 64 = 0,408 g.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu