Bài 8 trang 83 sgk hoá học 10

Bình chọn:
4.4 trên 13 phiếu

Bài 8. Cần bao nhiêu gam đồng để khử hoàn toàn lượng ion bạc

Bài 8. Cần bao nhiêu gam đồng để khử hoàn toàn lượng ion bạc có trong 85 ml dung dịch AgNO3 0,15M ?

LỜI GIẢI

\( n_{AgNO_{3}}\) = \( \frac{0,15.85}{1000}\) = 0,01275 mol

Phương trình hoá học của phản ứng :

Cu + 2AgNO3 -> Cu(NO3)2 + 2Ag

1mol  2mol

x mol ← 0,01275 mol

x = \( \frac{0,01275}{2}\) =  0,006375 mol

mCu tham gia phản ứng : 0,006375 X 64 = 0,408 g.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan