Bài 3 trang 83 sgk hoá học 10


Bài 3. Trong số các phản ứng sau :

Bài 3. Trong số các phản ứng sau :

A. HNO3 + NaOH → NaNO3 +   H2O

B. N2O5+ H2O → 2HNO3

C. 2HNO3 + 3H2S → 3S + 2NO + 4H2O

D. 2Fe(OH)3  → Fe2O3 + 3H2O.

Phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử.

LỜI GIẢI

Trong các phản ứng trên chi có phản ứng C là phản ứng oxi hoá - khử vì có sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tố.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu