Bài 6 trang 83 sgk hoá học 10

Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

Bài 6. Thế nào là phản ứng oxi hoá - khử ? Lấy ba thí dụ.

Bài 6. Thế nào là phản ứng oxi hoá - khử ? Lấy ba thí dụ.

LỜI GIẢI

Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng hoá học trong đó có sự chuyển electron giữa các chất phản ứng.

Thí dụ:

      

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan