Bài 6 trang 83 sgk hoá học 10


Bài 6. Thế nào là phản ứng oxi hoá - khử ? Lấy ba thí dụ.

Bài 6. Thế nào là phản ứng oxi hoá - khử ? Lấy ba thí dụ.

LỜI GIẢI

Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng hoá học trong đó có sự chuyển electron giữa các chất phản ứng.

Thí dụ:

      

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu