Bài 1 trang 82 sgk hoá học 10

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Bài 1. Cho các phản ứng sau :

Bài 1. Cho các phản ứng sau :

A. 2HgO \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) 2Hg + O2     

B. СаСОз \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) CaO + CO2.   

C. 2Al(OH)3 \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) Al2O3 + 3H2O

D. 2NaHCO3 \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) Na2CO3 + CO2 + H2O

Phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử.

Lời giải:

Chọn A

 


Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan