Bài 8 - Trang 18 - SGK Hóa học 12


10,4 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với...

8. 10,4 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch Natri hiđroxit 4% . Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp bằng.

A. 22%                                       B. 42,3%

C. 57,7%                                    D. 88%.

Hướng dẫn giải.

Gọi số mol của CH3COOH và CH3COOC2H5 là x, y

                          CH3COOH + NaOH -> CH3COONa

                          CH3COOC2H5  + NaOH -> CH3COONa + C2H5OH.

NNaOH (mol).

Ta có hệ phương trình : 

=> x = 0,1 ; y = 0,05.

%metyl axetat%.

Vậy chọn đáp án B.

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Bài viết liên quan