Bài 8 - Trang 18 - SGK Hóa học 12

Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

10,4 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với...

8. 10,4 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch Natri hiđroxit 4% . Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp bằng.

A. 22%                                       B. 42,3%

C. 57,7%                                    D. 88%.

Hướng dẫn giải.

Gọi số mol của CH3COOH và CH3COOC2H5 là x, y

                          CH3COOH + NaOH -> CH3COONa

                          CH3COOC2H5  + NaOH -> CH3COONa + C2H5OH.

NNaOH = \(\frac{150.4}{100.40}=0,15\) (mol).

Ta có hệ phương trình : \(\left\{\begin{matrix} x+y=0,15 & \\ 60x+88y=10,4& \end{matrix}\right.\)

=> x = 0,1 ; y = 0,05.

%metyl axetat = \(\frac{0,05.88}{10,4}100=42,3\)%.

Vậy chọn đáp án B.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan