Bài 4 - Trang 18 - SGK Hóa học 12

Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

Làm bay hơi 7,4 gam một este A no, đơn chức thu được một thể tích hơi...

4. Làm bay hơi 7,4 gam một este A no, đơn chức thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 3,2 gam khí oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.

a) Tìm công thức phân tử của A.

b) Thực hiện phản ứng xà phòng hóa 7,4 gam A với dung dịch NaOH khi đến phản ứng hoàn toàn thu được sản phẩm có 6,8 gam muối. Tìm công thức cấu tạo và tên gọi của A.

Hướng dẫn.

Vì A là este no, đơn chức nên có công thức phân tử là CH2nO2.

Ta có \(n_{A}=n_{O_{2}}=\frac{3,2}{32}=0,1\) (mol)

=>  MA = 74 g/mol =>14n+32 = 74 => n = 3.

=>  Công thức phân tử của A là C3H6O2.

b) 

nRCOONa  = 0,1 (mol) => MRCOONa = 68 g/mol =>R là H

Công thức cấu tạo của A là HCOOC2H5 (etyl fomat).

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan