Bài 74 trang 36 sgk toán 7 - tập 1


Hãy tìm điểm trung bình môn Toán học kì I của bạn Cường

Bài 74. Hết học kì I, điểm Toán của bạn Cường như sau:

Hệ số 1: 7; 8; 6; 10.

Hệ số 2: 7; 6; 5; 9

Hệ số 3: 8.

Em hãy tìm điểm trung bình môn Toán học kì I của bạn Cường (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Hướng dẫn giải:

Điểm trung bình môn Toán học kì I của bạn Cường Là:

.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu