Bài 79 trang 38 sgk toán 7 - tập 1


Tính chu vi và diện tích của một mảnh vườn hình chữ nhật

Bài 79. Tính chu vi và diện tích của một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 10,234m và chiều rộng 5,7m (làm tròn đến hàng đơn vị).

Hướng dẫn giải:

Chu vi mảnh vườn: C=(10,234+4,7).2=29,868 (m)

Làm tròn đến hàng đơn vị \(29,868\approx 30.\)

Vậy \(C\approx 30m.\)

Diện tích mảnh vườn: 

\(S=10,234\cdot 4,7=48,0998 (m^{2})\).

Làm tròn đến hàng đơn vị \(48,0998\approx 48\).

Vậy \(S\approx 48m^{2}.\)

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu