Bài 79 trang 38 sgk toán 7 - tập 1


Tính chu vi và diện tích của một mảnh vườn hình chữ nhật

Bài 79. Tính chu vi và diện tích của một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 10,234m và chiều rộng 5,7m (làm tròn đến hàng đơn vị).

Hướng dẫn giải:

Chu vi mảnh vườn: C=(10,234+4,7).2=29,868 (m)

Làm tròn đến hàng đơn vị 

Vậy 

Diện tích mảnh vườn: 

.

Làm tròn đến hàng đơn vị .

Vậy 

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu