Bài 81 trang 38 sgk toán 7 - tập 1


Tính giá trị (làm tròn đến hàng đơn vị) của các biểu thức sau bằng hai cách:

Bài 81. Tính giá trị (làm tròn đến hàng đơn vị) của các biểu thức sau bằng hai cách:

Cách 1: Làm tròn các số trước rồi mới thực hiện phép tính;

Cách 2: Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả.

a) 14,61-7,15+3,2;

b) 

c) 73,95:14,2;

d) 

Ví dụ: Tính giá trị (làm tròn đến hàng đơn vị) của biểu thức:

Cách 1: 

Cách 2: 

Hướng dẫn giải:

a) B=14,61 - 7,15 + 3,2

Cách 1: ;

Cách 2: .

Hai kết quả tìm được theo hai cách bằng nhau.

b) C=7,56 . 5,173

Cách 1;

Cách 2: 

Kết quả cách 1 lớn hơn kết quả cách 2.

c) D=73,95 : 14,2

Cách 1;

Cách 2: .

Hai kết quả tìm được theo 2 cách bằng nhau.

d) 

Cách 1: 

Cách 2: 

Kết quả cách 1 lớn hơn kết quả cách 2.

Nhận xét: Hai cách làm cho ta hai kết quả xấp xỉ nhau, nhưng cách 2 cho ta kết quả với độ chính xác cao hơn, cách 1 lại có thể tính nhẩm dễ dàng hơn.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan