Bài 76 trang 37 sgk toán 7 - tập 1

Bình chọn:
4.8 trên 65 phiếu

Em hãy làm tròn các số 76 324 753 và 3695 đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn.

Bài 76. Kết quả cuộc Tổng điều tra dân số ở nước ta tính đến 0 giờ ngày 1/4/1999 cho biết: Dân số nước ta là \(76 324 753\) người trong đó có \(3695\) cụ từ \(100\) tuổi trở lên.

Em hãy làm tròn các số \(76 324 753\) và \(3695\) đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn.

Giải:

Làm tròn số \(76 324 753\):

  • đến hàng chục là \(76 324 750\) (số bỏ đi là \(3<5\));
  • đến hàng trăm là \(76 324 800\) (số bỏ đi là \(5=5\));
  • đến hàng nghìn là \(76 325 000\) (số bỏ đi là \(7>5\));

Làm tròn số \(3695\):

đến hàng chục là \(3700\) (số bỏ đi là \(5=5\) cộng 1 thêm vào số đứng trước \(9+1=10\) nhớ \(1\) vào hàng trăm do đó bằng \(3700\));

đến hàng trăm là \(3700\) (số bỏ đi là \(9>5\));

đến hàng nghìn là \(4000\) (số bỏ đi là \(6>5\)).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan