Bài 72 trang 35 sgk toán 7 tập 1


Các số sau đây có bằng nhau không?

Các số sau đây có bằng nhau không?

0, (31)  ; 0,3(13)

Lời giải:

Ta có: 0, (31) - 0, 3(13) = 0,3131 - 0,31213= 0

Vậy 0, (31)  = 0,3(13)

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu