Bài 65 trang 34 sgk toán 7 tập 1


Giải thích vì sao các phân số sau viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn rồi viết chúng dưới dạng đó

Giải thích vì sao các phân số sau viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn rồi viết chúng dưới dạng đó

\(\frac{3}{8}; \frac{-7}{5} ; \frac{13}{20}; \frac{-13}{125}\)

Lời giải:

Các phân số đã cho có mẫu dương và các mẫu đó lần lượt là 8 = \(2^{3}\), 5, 20 = \(2^{2}\). 5, 125 = \(5^{3}\) đều không chứa thừa số nguyên tố nào khác 2 và 5 nên chúng được viết dưới dạng số thập phân hữu hạn

Ta được;

\(\frac{3}{8}= 0,375; \frac{-7}{5}= -1,4; \frac{13}{20}= 0,65; \frac{-13}{125} = =0, 104\)

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu