Bài 71 trang 35 sgk toán 7 tập 1


Viết các phân số dưới dạng số thập phân?

Viết các phân số  \({1 \over {99}};{1 \over {999}}\) dưới dạng số thập phân?

Lời giải:

\({1 \over {99}} = 0,(0,1);\)

\({1 \over {999}} = 0,(001)\)

                                                                                  

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu