Bài 67 trang 34 sgk toán 7 tập 1


Hãy điền vào dấu hỏi chấm một số nguyên tố có một chữ số để A viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. Có thể điền mấy số như vậy?

Cho  \(A = \frac{3}{2. ?}\)

Hãy điền vào dấu hỏi chấm một số nguyên tố có một chữ số để A viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. Có thể điền mấy số như vậy?

Lời giải:

Các số nguyên tố có một chữ số là : 2, 3, 5, 7

Điền vào dấu hỏi chấm ta được \(\frac{3}{2.2}; \frac{3}{2.3}; \frac{3}{2.5}; \frac{3}{2.7}\)

Trong các phân số trên, các phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn là: \(\frac{3}{2.2}; \frac{3}{2.3}; \frac{3}{2.5}\)

Vậy có thể điền ba số: 2, 3, 5

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu