Bài 70 trang 35 sgk toán 7 tập 1


Viết các số thập phân hữu hạn sau đây dưới dạng phân số tối giản

Bài 70 Viết các số thập phân hữu hạn sau đây dưới dạng phân số tối giản                         

a) 0,32

b) -0,124

c) 1,28

d) -3,12

Lời giải:

a) \(0,32 = {{32} \over {100}} = {{32} \over 4}:{{100} \over 4} = {8 \over {25}}\)

b) \( - 0,124 = {{ - 124} \over {1000}} = {{ - 124} \over 4}:{{1000} \over 4} = {{ - 31} \over {250}}\)

c) \(1,28 = {{128} \over {100}} = {{32} \over {25}}\)

d) \( - 3,12 = {{ - 312} \over {100}} = {{ - 312} \over 4}:{{100} \over 4} =  - {{78} \over {25}}\)

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu