Bài 70 trang 35 sgk toán 7 tập 1


Viết các số thập phân hữu hạn sau đây dưới dạng phân số tối giản

Bài 70 Viết các số thập phân hữu hạn sau đây dưới dạng phân số tối giản                         

a) 0,32

b) -0,124

c) 1,28

d) -3,12

Lời giải:

a) 

b) 

c) 

d) 

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan