Bài 7 trang 45 - Sách giáo khoa vật lí 11


Bài 7. Đo cường độ dòng điện bằng đơn vị nào sau đây?

Bài 7. Đo cường độ dòng điện bằng đơn vị nào sau đây?

A. Niu tơn (N).

B. Ampe (A).

C. Jun (J).

D. Oắt (w).

Giải:

Chọn B. Ampe (A)

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu