Bài 12 trang 45 - Sách giáo khoa vật lí 11


Bài 12 Tại sao có thể nói Acquy là một pin điện hóa?

Bài 12 Tại sao có thể nói Acquy là một pin điện hóa?  

Acquy hoạt động như thế nào để có thẻ sử dụng nhiều lần.?

Giải:

Acquy gồm 2 bản cực ngâm trong chất điện phân

Ví dụ: Acquy chì : bản cực dương làm bằng chì điôxít và bản cực âm bằng chì, chất điện phân là dung dịch axit sunfuric loãng.

=> Acquy là một pin điện hóa.

Acquy hoạt động theo nguyên tắc phản ứng hóa học thuận nghịch: Nó tích trữ năng lượng lúc nạp điện và giải phóng năng lượng này khi phát điện.

Một acquy có thể sử dụng nhiều lần.

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu