Bài 9 trang 45 - Sách giáo khoa vật lí 11


Bài 9. Hai cực của pin điện hóa được ngâm chất điện phân là dung dịch nào sau đây?

Bài 9. Hai cực của pin điện hóa được ngâm chất điện phân là dung dịch nào sau đây?

A. Chỉ là dung dịch muối.

B. Chỉ là dung dịch Axit.

C. Chỉ là dung dịch Bazo.

D. Một trong các dung dịch kể trên.

Giải:

Chọn D.

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu