Bài 11 trang 45 - Sách giáo khoa vật lí 11


Bài 11. Suất điện động được đo bằng đơn vị nào sau đây

Bài 11. Suất điện động được đo bằng đơn vị nào sau đây?

A. Culông (C).

B. Vôn (v).

C. Hec (Hz).

D. Ampe (A).

Giải:

Chọn B

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu