Bài 7 trang 187 sgk Vật lý lớp 10


Kích thước của các tinh thể phụ thuộc vào điều kiện gì?

Kích thước của các tinh thể phụ thuộc vào điều kiện gì?

Hướng dẫn giải:

Kích thước của các tinh thể phụ thuộc vào tốc độ kết tinh khi chuyển từ thể lỏng sang thể rắn: tốc độ kết tinh càng nhỏ thì kích thước của các tinh thể càng lớn.

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu