Bài 7 trang 187 sgk Vật lý lớp 10


Kích thước của các tinh thể phụ thuộc vào điều kiện gì?

Kích thước của các tinh thể phụ thuộc vào điều kiện gì?

Hướng dẫn giải:

Kích thước của các tinh thể phụ thuộc vào tốc độ kết tinh khi chuyển từ thể lỏng sang thể rắn: tốc độ kết tinh càng nhỏ thì kích thước của các tinh thể càng lớn.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu