Bài 7 trang 187 sgk Vật lý lớp 10


Kích thước của các tinh thể phụ thuộc vào điều kiện gì?

Kích thước của các tinh thể phụ thuộc vào điều kiện gì?

Hướng dẫn giải:

Kích thước của các tinh thể phụ thuộc vào tốc độ kết tinh khi chuyển từ thể lỏng sang thể rắn: tốc độ kết tinh càng nhỏ thì kích thước của các tinh thể càng lớn.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu