Bài 2 trang 186 sgk Vật lý lớp 10

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Phân biệt chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể ?

Phân biệt chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể ?

Hướng dẫn giải:

 Vật rắn đơn tinh thể là vật được cấu tạo từ một tinh thể hoặc nhiều tinh thể nhỏ liên kết theo một trật tự xác định.

Vật rắn đa tinh thể là vật được cấu tạo từ nhiều tinh thể nhỏ liên kết hỗn độn.

 

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan