Bài 2 trang 186 sgk Vật lý lớp 10


Phân biệt chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể ?

Phân biệt chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể ?

Hướng dẫn giải:

 Vật rắn đơn tinh thể là vật được cấu tạo từ một tinh thể hoặc nhiều tinh thể nhỏ liên kết theo một trật tự xác định.

Vật rắn đa tinh thể là vật được cấu tạo từ nhiều tinh thể nhỏ liên kết hỗn độn.

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu