Bài 2 trang 186 sgk Vật lý lớp 10


Phân biệt chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể ?

Phân biệt chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể ?

Hướng dẫn giải:

 Vật rắn đơn tinh thể là vật được cấu tạo từ một tinh thể hoặc nhiều tinh thể nhỏ liên kết theo một trật tự xác định.

Vật rắn đa tinh thể là vật được cấu tạo từ nhiều tinh thể nhỏ liên kết hỗn độn.

 

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu