Bài 1 trang 186 sgk Vật lý lớp 10


Chất rắn kết tinh là gì?

Chất rắn kết tinh là gì? Hãy nêu các tính chất của loại chất rắn này?

Hướng dẫn giải:

Học sinh tự giải.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan