Bài 3 trang 186 sgk Vật lý lớp 10


Chất rắn vô định hình là gì?

Chất rắn vô định hình là gì?  Hãy nêu các tính chất của loại chất rắn này?

Hướng dẫn giải:

 Chất rắn vô định hình là các chất không có cấu trúc tinh thể và do đó không có dạng hình học xác định.

 

Các chất rắn vô định hình có tính đẳng hướng và không có nhiệt độ nóng chảy (hoặc đông đặc) xác định. Khi bị nung nóng, chúng mềm dần và chuyển sang thể lỏng.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu