Bài 3 trang 186 sgk Vật lý lớp 10

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Chất rắn vô định hình là gì?

Chất rắn vô định hình là gì?  Hãy nêu các tính chất của loại chất rắn này?

Hướng dẫn giải:

 Chất rắn vô định hình là các chất không có cấu trúc tinh thể và do đó không có dạng hình học xác định.

 

Các chất rắn vô định hình có tính đẳng hướng và không có nhiệt độ nóng chảy (hoặc đông đặc) xác định. Khi bị nung nóng, chúng mềm dần và chuyển sang thể lỏng.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan